Handlar du i denna butik godkänner du automatiskt dessa köpevillkor. För återförsäljare gäller andra villkor.

 

1.0 Beställning: Är beställaren under 18 år skall målsmans tillstånd inhämtas av beställaren innan köpet genomföres. Beställning som göres i annan persons namn utan dennes medgivande, eller på annat sätt som medför att butiksägaren lider ekonomisk eller annan skada polisanmäles.

 

2.0 Priser

 

Alla priser som anges på våra sidor bygger på kontant betalning. Med kontant betalning avser betalning mot förskott (alternativt direktbetalning vis PayPal. Fraktkostnad tillkommer samtliga beställningar, enligt det beräkningssätt som gäller för valt leveranssätt. Butiksägaren råder ej över prisförändringar på marknaden, varför priset som gäller vid beställningstillfället även gäller vid leveranstillfället.

 

3.0 Leveranstider

 

Alla saluförda varor är på hemsidan markerade med leveransindikering. DVS. allt som finns i lager levereras normalt inom 10-12 arbetsdagar. Butiksägaren reserverar sig för eventuella felaktiga uppgifter som ligger till grund för dessa leveransindikeringar, vilken kan få till följd att leverans kan komma att ske tidigare såväl som senare än beräknat. Vi förbehåller oss rätten att, utan föregående avisering, förändra en order avseende innehåll till likvärdig/bättre vara utan att det påverkar det pris kund fått bekräftat, alternativt stryka ej levererbar vara från order, och då givetvis med prisavdrag för densamma. Önskar kund därefter beställa annan eller nämnda vara är detta att betrakta såsom en ny order. I fall köpare anser att leverans dröjer på sådant sätt att denne ej längre önskar leverans av order är det på köparens ansvar att nämnda order avbeställes i enlighet med dessa Köpevillkor innan effektuering av order sker. Delleverans av order sker endast på kunds begäran och medför ytterligare fraktkostnad för kund.

 

4.0 Leveranser

 

Alla leveranser sker med av oss vald speditör, enligt de leveranssätt vilka presenteras i beställningen, vanligtvis Dhl, och debiteras enligt denna speditörs gällande prislista enligt den beräkningsgrund denna speditör tillhandahåller. Leverans sker endast inom Sverige i fall ej annat avtalats.

 

5.0 Förändring av order

 

Kund äger givetvis fram till den punkt order effektuerats rätt att, utan kostnad för denne annat än prisskillnad på vara, förändra sin order, dock med reservation för av kund beställd vara vilken ej lagerföres. Vid ändring av vara på order gäller det pris som är aktuellt vid tillfället för förändringen. Notera att order som redan levererats ut från vårt system av självklara skäl ej kan ändras.

 

6.0 Avbeställning

 

Avbeställning av order är möjlig utan kostad för kund fram till den tidpunkt ordern effektuerats. Avbeställning efter det att ordern effektuerats är ej möjlig. Du som kund är i fall vi effektuerat din order i samtliga fall skyldig att mottaga försändelsen. Avbeställning av icke lagervara vilken köpts in speciellt för kund är ej möjlig efter det att vi beställt samma vara från vår leverantör. En avbeställning är ej giltig förrän bekräftelse härom mottagits från butiksägaren.

 

7.0 Ej utlöst försändelse/mottagen

 

Vid ej utlöst försändelse debiteras frakt tur och retur, postförskottsavgift samt montering och demontering av system i förekommande fall. Utöver detta uttages en avgift för administration motsvarande 10% av varuvärdet, dock lägst 500:- exkl moms (625:- inkl moms). Denna avgift avser täcka de kostnader vi haft i samband med effektuering av order, såsom lagerhållning, hantering, packning, återförsel av vara, värdeminskning. I fall försändelse ej löses ut inom skälig tid från ankomst avhämtningsställe, vanligtvis inom nio (9) dagar från ankomst kan butiksägaren komma att debitera ytterligare kostnader i form av värdeminskning samt ränta, motsvarande gällande diskonto +8%.

 

8.0 Ångerrätt


Enligt Svensk lag (2000:274) om konsumentskydd vid distansavtal och hemförsäljningsavtal föreligger en ångerfrist på 14 dagar. CB-parts AB påbörjar utförandet av den tjänst, produktion, beställning  kunden eller den kommande kunden har beställt innan ångerfristen på 14 dagar har gått ut, vilket kunden / den kommande kunden, samtycker till i samband med beställning av tjänst, vara från CB-Parts AB. Dvs. ångerrätt föreligger ej enligt lag (2000:274) § 14.
Ångerrätt för modellanpassade varor beställda av kund, och i sin tur beställda av butiken till sin leverantör, i denna butik förekommer ej. För universalprodukter gäller vanlig ångerrätt enligt distansavtal.
Vid avhämtning i vår butik, gäller butikens regler.

 

9.0 Reklamationer

 

Privatpersoner har enligt konsumentköplagen två (2) års reklamationsrätt oavsett vilken garantitid som gäller på en vara. Reklamation skall göras inom skälig tid från det att felet upptäckts. Det är vid reklamation efter garantitidens utgång köparen som skall påvisa att fel man anmärker på fanns redan vid leveranstillfället.

 

10.0 Returer

 

I samtliga fall en vara återsändes till oss skall vi dessförinnan ha försett kund med ett returnummer. Det är på kunds ansvar att begära returnummer, samt tillse att varan emballeras enligt våra rekommendationer, och att försändelsen märkes tydligt med returnummer. Ersättning för fraktkostnad kan ej begäras i efterhand av administrativa skäl. Om returanledningen är garanti, eller reklamation, och fel ej kan påvisas, pga otillräcklig dokumentation av fel, om varan ej är defekt, om garantin är utgången eller förverkad, tex pga ovarsamt eller felaktigt handhavande, utgår hanteringsavgift om 400:- exkl moms + kostnader för leverans tur och retur. Returnummer är giltiga i 14 dagar från det datum returnummer registrerats av oss. Försändelser som saknar returnummer alternativt vägras vid ankomst till vårt lager. Försändelser som skickas med mottagningsbevis annat än postens eller annan speditörs, vanligtvis rekommenderat brev eller försändelser vilken skickas mot postförskott, mottages ej av butiksägaren. Vi förbehåller oss rätten att ersätta defekt vara med likvärdig i fall identisk vara ej finnes tillgänglig vid tillfället för åtgärd av returnerad vara.

 

11.0 Information

 

Vi förbehåller oss för tryckfel, fel i information, samt fel i specifikation, på samtliga i vårt sortiment förekommande produkter. Alla bilder på våra sidor skall ses som illustrationer, och butiksägaren kan ej heller garantera att bild återger varans exakta utseende samt beskaffenhet.

 

12.0 Force Majeure

 

I händelse av krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighets beslut, uteblivna leveranser från underleverantörer, fördyrande omständigheter, samt därmed jämförbar händelse utanför vår kontroll vilken ej skäligen kunnat förutses, och påverkar ingångna avtal samt utfästelser från butiksägarens sida, som gör att butiksägaren ej kan hålla nämnda avtal/utfästelse, skall utgöra grund till att butiksägaren befrias från sina förpliktelser att fullgöra nämnda avtal.

 

13.0 Samtliga varumärken förekommande i text/bild är enbart hänvisningar och visar inte tillverkare. Samtliga varumärken ägs av respektive varumärkes leverantör.

 

Fyll på denna sida med era villkor innan ni kör igång butiken skarpt. De delar markerade med */** är krav enligt e-handelslagen, distansavtalslagen eller från bank och kortföretag som har sina betalstätt i Klarna Checkout.

Betalning

Klarna Checkout gör det enkelt, flexibelt och tryggt för dig att handla på nätet. Genom att besvara ett par frågor identifierar du dig enkelt och du kan välja den betalmetod som passar dig bäst.

En finess med Klarna Checkout är att vi skiljer på köp och betalning. Först bekräftar du ditt köp och sedan väljer du hur du vill betala. Antingen med Klarna faktura eller Klarna konto – eller med kort eller banköverföring. Allt är lika säkert.

Leveransvillkor*

Tillgängliga fraktsätt
Eventuell fraktkostnad
Leveranstid

Ångerrätt/Reklamation*

Vi följer lagen om distansavtal: http://www.konsumentverket.se/Vart-arbete/Lagar-och-regler/Konsumentlagar/Lag-om-distansavtal-och-avtal-utanfor-affarslokaler/

Returer*

Vi följer lagen om distansavtal (minst 14 dagar): http://www.konsumentverket.se/Vart-arbete/Lagar-och-regler/Konsumentlagar/Lag-om-distansavtal-och-avtal-utanfor-affarslokaler/

Info om returhanteringsprocessen

Kontaktinformation**

Fysisk adress**
Emailadress** och/eller telefonnummer till kundsupport (enbart kontaktformulär är inte godkänt)
Organisationsnummer**

**Denna information behöver inte ligga i köpvillkoren men måste finnas tillgänglig i din butik